Op Bresjes

Op Bresjes is een uitgave van de Stichting ”Op Bresjes”.
Het blad wordt gedrukt bij drukkerij Durenkamp en wordt tweewekelijks huis aan huis verspreid in een oplage van 2.800 exemplaren in de kern en het buitengebied van Breskens.
Hierin vindt u alle evenementen en wetenswaardigheden die zich in Breskens en directe omgeving zullen afspelen en hebben afgespeeld.

Losse exemplaren zijn verkrijgbaar bij:
de bibliotheek, Jumbo, Bruna, Slagerij Karels en Verhuurcentrum Breskens.
Kopij kan (tijdig) worden aangeleverd, zo mogelijk via e-mail bij:
Reggie Corijn, Azaleastraat 4, 4511 GX Breskens, tel. 0117 382117, corijn@zeelandnet.nl
Frans Meijaard, Port Scaldis 13-31 4511 DB Breskens, tel. 0117 383148, fax 0117 494019, meijaardbks@zeelandnet.nl
Theuni Oosterling, Dorpsstraat 78b, 4511 EJ Breskens, tel. 0117 381396, nicotheuni@zeelandnet.nl
Wilma Valk, Grote Kade 32, 4511 AT Breskens, tel./fax 0117 386480, valkbr@zeelandnet.nl

Advertenties + tarieven:
Aanleveren van advertenties bij drukkerij Durenkamp, Weststraat 73, 4527 BS  Aardenburg, tel. 0117 491978, fax 0117 494019, info@durenkamp.nl
Het bruto advertentietarief bedraagt per kolom € 0,34 per mm hoogte, excl. 21% BTW.
Voorbeeld: advertentie van 100 mm hoog en 2 kolommen breed kost 100 x 0,34 x 2 = € 68,=
Vaste adverteerders krijgen 10% korting, adverteerders