Gemeentewapens

SchimpnamenPlaats- en Schimpnamen in Woord en Beeld in Zeeuws-Vlaanderen

Na het ontwerpen van de gemeentewapens en -vlaggen van Sluis en Terneuzen tijdens de laatste herindeling in Zeeuws-Vlaanderen van 2003, na het introduceren van de Zeeuws-Vlaamse vlag in 2009 en na mijn bijdrage aan de viering van het 200 jarig jubileum van Zeeuws-Vlaanderen in 2014, beschikte ik over zoveel informatie over de geschiedenis van onze regio, dat ik die graag met anderen wilde delen.
Door middel van nieuwe technieken heb ik mijn informatie gevat in een PowerPoint presentatie waarin ik soms beelden uit de oude tijd laat bewegen, waardoor ze vorm geven aan onze nieuwe tijd.
Van verschillende zijden is mij gevraagd of ik deze presentatie ook zou willen uitgeven in boekvorm. Vandaar dit boek.
Het omvat de 38 gemeenten van Staats Vlaanderen, dat in 1814 als Zeeuws-Vlaanderen is toegevoegd aan de provincie Zeeland. Na het gemeentewapen, zoals dit voorkomt in de registers van De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage, volgen een verklaring van de plaatsnaam en een verklaring van de schimpnaam, de laatste wel met een ‘knipoog’.
De geschiedenis van ons ‘Landje Apart’ is zo uitvoerig beschreven dat ik me heb beperkt tot hoofdlijnen. Mede daardoor hoop ik dat èn de kennis van de heraldische elementen èn die van de plaats- en schimpnamen bewaard blijven voor de toekomst.

November 2017, Dingeman de Koning Azn.

Formaat 297 x 210 mm (oblong)
Inhoud 92 pagina’s
Uitgave: Dingeman de Koning Azn.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.