Flora Zeelandica

Cover-def_rug63mm.inddVerspreiding van wilde planten in het Zeeuwse landschap in heden en verleden

Peter L. Meininger (redactie)
Ed C. Stikvoort (fotoredactie)

met bijdragen van John Beijersbergen, Justus van den Berg, Luciën Calle, Ton Denters, Sipke Gonggrijp, André Hannewijk, Anton M.M. van Haperen, Chiel Jacobusse, Dick J. de Jong, Kees de Kraker, Wijnand Lammers, Peter Maas, Peter L. Meininger, Grada Menting, Ed Michels, Jan Reitsma, Alex Wieland, Wim van Wijngaarden & Awie de Zwart

Over de uitgever
FLORON, Floristisch Onderzoek Nederland, is een non-profit organisatie met als doel onderzoek doen naar en bescherming van wilde planten in Nederland. Dit gebeurt onder andere met een landelijk netwerk van ruim 1500 vrijwillige plantenwaarnemers. Daarnaast zet FLORON haar expertise in voor een betere bescherming van bedreigde plantensoorten en hun leefgebieden. Als kennisorganisatie verricht FLORON (veld)onderzoek, maakt adviezen voor beheer en beleid, geeft praktijkgerichte cursussen en ontwikkelt voorlichtingsmateriaal. www.floron.nl

Meininger P.L. (red.). 2018. Flora Zeelandica. Verspreiding van wilde planten in het Zeeuwse landschap in heden en verleden. FLORON, Nijmegen.

Denters T., Menting G. & van Wijngaarden W. 2018. Planten van het stedelijk gebied. p. 113-124 in: Meininger P.L. (red.). Flora Zeelandica. Verspreiding van wilde planten in het Zeeuwse landschap in heden en verleden. FLORON, Nijmegen.

Foto omslag: Zilte vegetatie met o.a. Zulte in de Prunje op Schouwen-Duiveland (29 september 2012, Niels de Schipper).

Foto rug omslag (detail): Zulte (Ed Stikvoort).

De publicatie van dit boek werd mede mogelijk gemaakt door:
Provincie Zeeland, Brabants Landschap, Bureau Waardenburg, Gemeente Borsele, Gemeente Middelburg, Gemeente Noord-Beveland, Gemeente Sluis, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting FLORON, van der Goes & Groot, Waterschap Scheldestromen en Hugo de Vriesfonds.

Formaat 210 x 297 mm
Inhoud 1008 pagina’s
Een uitgave van: FLORON, Nijmegen.
1e druk juni 2018.
ISBN/EAN: 978-90-76181-38-7
Vormgeving: studio groenling, Middelburg.
Prijs: € 35,-

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.