Tussen water en wind

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Tussen water en wind

Honderd jaar VV Breskens

Honderd jaar VV Breskens betekent dat er heel veel te vertellen is over deze voetbalvereniging. Al voor de oprichting speelde de voetbalsport een belangrijke rol in de Breskense samenleving. De sportieve resultaten van de diverse elftallen werden kritisch gevolgd en de komende wedstrijden waren vrijwel dagelijks onderwerp van gesprek. Vele generaties werden lid, trapten een balletje mee of stonden langs de lijn. Dat heeft geleid tot veel verhalen, anekdotes en beeldmateriaal. De outfit van VV Breskens is in al die jaren zwartwit gebleven, maar de verhalen zijn vaak bijzonder kleurrijk.

In dit boek komen veel (oud-)leden aan het woord. Ze verhalen met passie over hun club, halen schitterende herinneringen op en vertellen over hoogte- en dieptepunten. Meer dan tweehonderd foto’s, diverse statistieken en talrijke anekdotes completeren deze uitgave. Samen geven ze een goed beeld over de historie van een b(l)oeiende vereniging.

Auteurs: Frans Meijaard en Serge de Ruijsscher
Fotografie: Jan Verlinde en Henk Verstraaten
Illustraties: Jan van Loon
Vormgeving en druk: Drukkerij Durenkamp, Aardenburg
Formaat: 230 x 320 mm
Volume: 240 pagina’s
Prijs: 20,- (verkrijgbaar bij Primera Breskens)
Uitgave: VV Breskens, mei 2020
ISBN/EAN: 978-94-91528-27-9
NUR-code:480

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Honderd jaar VV Breskens

Staat de mutse goed?

Eind negentiende, begin twintigste eeuw was West-Zeeuws-Vlaanderen een agrarisch gebied. Veel gebruiken en gewoonten gingen hiermee samen. De Cadzandse streekdracht werd – zeker door de vrouwen – nog volop gedragen. Veel inwoners werkten bij de boeren of waren voor hun werk afhankelijk van hen. De boeren, die vaak over grote hofsteden met een omvangrijk areaal aan grond beschikten, bepaalden grotendeels het leven in die tijd. Om de dagelijkse kost te verdienen moest er hard gewerkt worden. Vrijwel alles moest nog met de hand worden
gedaan, want van moderne landbouwmachines was nog geen sprake. Zo bleef er naast het werk weinig tijd over. Ook al omdat de arbeiders thuis veelal een groentetuin bestierden en naast een varkentje nog het nodige kleinvee hielden. Vrije tijd en ontspanning waren dan ook nog geen gangbare begrippen, maar als de gelegenheid er was, vonden velen hun vertier. Populaire evenementen waar naar uitgekeken werd, waren bijvoorbeeld muziekuitvoeringen en natuurlijk de kermissen. In Staat de mutse goed? wordt het leven van de West-Zeeuws-Vlamingen omstreeks 1900 beschreven, de kinder- en jeugdjaren, het onderwijs, de kermissen, het smok-kelen en de Cadzandse dracht.

Auteurs: Frans Meijaard en Jenny Rosendaal-Dees
Foto’s: Louis Drent, Frans Meijaard, Peter Nicolai, Aris Vink, Archief gemeente Sluis,
Drukkerij Durenkamp, Heemkundige Kring West-Zeeus-Vlaanderen
Collecties: Marietje van Dale, Hannie de Hulster, Daniel Minnaert, Jenny Rosendaal, Jo Vermeulen
Vormgeving en druk: Drukkerij Durenkamp, Aardenburg
Formaat: 240 x 220 mm
Volume: 120 pagina’s
Prijs: 17,50
Uitgave: Drukkerij Durenkamp, mei 2020

Het boek is ook verschenen als nummer 48 in de serie Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen.
ISBN/EAN: 978-94-91528-28-6
NUR-code:400

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Staat de mutse goed?

ZEE Slagveld Schelde

De maritiem publicist Cor Heijkoop heeft een nieuw boek geschreven met als titel Zee Slagveld Schelde. In deze uitgave gaat hij dieper in op de felle strijd op het water aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Een min of meer vergeten periode van de Slag om de Schelde die aan veel militairen en burgers het leven kostte. Het boek heeft een formaat van 210×285 millimeter, is gebonden in een harde kaft en voorzien van veel unieke illustraties. Verkrijgbaar in de boekhandel en bij Drukkerij Durenkamp voor de prijs van € 19,95. ISBN/EAN: 978-94-91528-26-2

Op 4 september 1944 viel Antwerpen nagenoeg ongeschonden in geallieerde handen en op 8 november was Walcheren bevrijd. De operatie Market Garden, de slag om Arnhem, was in feite door de verbondenen verloren en het front stokte. Noord-Nederland zuchtte nog onder het Duitse juk en wachtte een zware winter, die bekend is geworden als de hongerwinter van 1944-’45. In het bevrijde zuiden en met name in het Scheldegebied ging de oorlog echter gewoon door, op het water en in de lucht. De Duitsers probeerden met alle mogelijke middelen de konvooivaart op de belangrijke haven Antwerpen te hinderen. Het belang van Antwerpen was zowel door de geallieerden als door de Duitsers al vroeg in de oorlog onderkend. In feite was de laatste grote Duitse tegenaanval, het Ardennenoffensief, bedoeld om Antwerpen weer in handen te krijgen.
De aanvallen op konvooischepen waren veelvuldig en heftig en de terreurbombardementen met de Vergeltungswaffen V1 en V2 op de havenstad staan bij menigeen in het geheugen gegrift.
In de zes maanden na de bevrijding van de Scheldemond vielen er aan beide zijden nog talloze slachtoffers, zowel bij de militairen als onder de burgerbevolking. Aan deze periode is tot op heden weinig aandacht besteed. Het zuiden van Nederland en België was immers al bevrijd…
In Zeeslagveld Schelde wordt dieper ingegaan op een heftige episode van een oorlog die eigenlijk al voorbij was.

Over de schrijver
Zee Slagveld Schelde is het vijftiende boek van Cor Heijkoop. Zijn eerste uitgave De Westerschelde bij storm en mist verscheen in 1983. De Middelburger, die altijd de primaire bronnen in binnen- en buitenland raadpleegt, heeft zich sedert die tijd ontpopt tot Zeelands maritieme onderzoeker bij uitstek. Na zijn eerste boek verschenen onder meer ook de volgende: Phoenix caissons drijvende kolossen voor vrede en veiligheidHMS Valentine, tragedie, berging en legende, Klein venijn, over de mini-duikbootjes op de Westerschelde, De duvel zit in het water, scheepsrampen in het Nauw van Bath, Averij voor Terneuzen, scheepscalamiteiten om en nabij Terneuzen en SOS in de Wielingen, scheepscalamiteiten in het Vlaams kustgebied.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor ZEE Slagveld Schelde

De ketens verbroken

Aspecten van de bezetting en de bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen 1940-1945

André Bauwens en Geert Stroo (red.)

In de loop van de geschiedenis werd West-Zeeuws-Vlaanderen meermaals geteisterd door rampen. Overstromingen en oorlogsgeweld hebben door de eeuwen heen hun sporen in de streek nagelaten. Vijfenzeventig jaar geleden betaalde de streek wederom een zware tol. Om de haven van Antwerpen te kunnen gebruiken, moesten de geallieerden de oevers van de Westerschelde in handen zien te krijgen. De strijd om de Scheldemond werd het landje opnieuw noodlottig. Toen de bezetter begin november 1944 verdreven was, waren de dorpen en stadjes verandert in rokende puinhopen, waren tal van boerderijen verwoest en mochten honderden burgers de bevrijding niet meer meemaken.

In De ketens verbroken komen verschillende aspecten van de bezetting en bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen aan de orde: de meidagen van 1940, de toenemende Duitse repressie, dwangarbeid en tewerkstelling, het verzet, de lotgevallen van burgers tijdens de bevrijding, het militair gezag daarna en de hulpverstrekking via het Rode Kruis om de eerste nood te lenigen. Ondanks alle leed en ellende wist de streek zich te herstellen. Luctor et emergo, ik worstel en kom boven.

Formaat: 200 x 285 mm
Volume: 472 pagina’s
Uitgave en ©: Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen
Grafische verzorging: Drukkerij Durenkamp, Aardenburg
Prijs: € 24,95

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor De ketens verbroken

Schorersgraf

Auteur: Ronald Buijsse

Het beschrijven van de rijke geschiedenis van het gebied rondom Schorersgraf, met het graf van
Willem Schorer en de naastgelegen boerderij, heeft geleid tot een beschrijving in drie delen.
Het eerste deel gaat over 100 jaar geschiedenis van de boerderij met de families Dellaert en Buijsse, en de bouwers, de familie de Jaeger. Deel twee gaat over 1000 jaar geschiedenis van het gebied en deel drie over 500 jaar geschiedenis van betrokken families, waaronder de families Laurijn, Paspoort en Schorer.
In dit gebied lag ooit Oud-IJzendijke, is een leger van 30.000 manschappen geland, heeft eb en vloed ruim 350 jaar schepen laten varen maar ook klei afgezet en hebben vervolgens vele generaties een bestaan opgebouwd. Met soms verrassende verbindingen, naar mensen in Vlaanderen en Walcheren, maar ook naar Zuid- en Noord-Amerika. Met een centrale rol voor Willem Schorer, wiens familie al sinds 1619 verbonden is met de streek, voordat hij zichzelf vanaf 1740 als jurist en landeigenaar gaat inzetten voor deze streek. Met nog meer inpolderingen als resultaat. De geschiedenis van Schorersgraf is een schets van de geschiedenis van Vlaanderen en Zeeland, met voortdurende ambities, strijd en innovaties. Aangevuld met boeiende verhalen en beelden over de aan deze locatie verbonden gebeurtenissen en mensen.
Schorersgraf, een bijzondere locatie met veel bijzondere verbindingen.

Formaat: 210 x 280 mm
Volume: 160 pagina’s
Uitgave en ©: Ronald Buijsse
Grafische verzorging: Drukkerij Durenkamp

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Schorersgraf

De C van Citroën

Auteur: Bram Dieleman

Bram Dieleman is van jongs af aan geïnteresseerd in auto’s. In de loop van de jaren heeft hij veel verschillende auto’s gereden, vaak bijzondere exemplaren van diverse merken. Een grote favoriet werd en bleef Citroën.
Na zijn pensionering als technicus in de scheepsbouw, verdiepte hij zich in de filosofie en historische context van de 5 P.K. Wat begon als hobby, groeide uit tot een grondige studie.
Diepgaand literatuur- en archiefonderzoek, bezoeken in binnen- en buitenland om nog overgebleven exemplaren met eigen ogen te zien, leidden tot een steeds beter beeld van deze unieke auto. De 5 P.K. is niet alleen een leuke auto, zij is ook een icoon van haar tijd. In deze tijd, de periode tussen WO I en WO II, volgden de maatschappelijke ontwikkelingen elkaar snel op.
Vrouwen werden zelfstandiger, gingen studeren en reizen, droegen hun haar en rokken korter. De mode ging een belangrijke rol spelen. De 5 P.K. veroverde haar eigen plekje en leverde haar bijdrage aan deze veranderingen.
Dit boek geeft niet alleen een beeld van de 5 P.K., maar ook een tijdsbeeld.

Formaat: 210 x 297 mm
Volume: 352 pagina’s
Uitgave en ©: Bram Dieleman
Grafische verzorging: Drukkerij Durenkamp

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor De C van Citroën

Go West… a Football Life!

Auteur: Peter de Vrieze

Voetbalwedstrijden over de grens bezoeken, het gebeurt de laatste jaren steeds meer. In deze tijd, waarin afstanden nauwelijks een rol spelen, is het bezoeken van je favoriete buitenlandse club immers vrij makkelijk te organiseren. Peter de Vrieze (1967) doet het al jaren. Als voetballiefhebber pur sang reist de Aardenburger al vele jaren naar Engeland. In de eerste plaats om er de verrichtingen van zijn favoriete club Chelsea te aanschouwen, maar inmiddels heeft hij ook al vele malen duels van andere clubs die op een lager niveau spelen bezocht.

In Go West… a Football Life! vertelt de schrijver hoe het voetbal in zijn leven kwam. Via AVC Aardenburg en Club Brugge neemt hij u mee naar Engeland, het walhalla van het voetbal. Zijn belevenissen heeft hij vastgelegd in talrijke, kostelijke anekdotes waarbij u het gevoel krijgt dat u zelf mee geweest bent en de wedstrijden en het randgebeuren van nabij hebt meegemaakt. Een verhaal dat alleen maar hoogtepunten kent.

Formaat 148 x 210 mm
Inhoud 160 pagina’s
Uitgave: Peter de Vrieze

Grafische verzorging:
Drukkerij Durenkamp, Aardenburg

© Copyright: Peter de Vrieze, maart 2019

Prijs: € 19,95

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Go West… a Football Life!

Flora Zeelandica

Cover-def_rug63mm.inddVerspreiding van wilde planten in het Zeeuwse landschap in heden en verleden

Peter L. Meininger (redactie)
Ed C. Stikvoort (fotoredactie)

met bijdragen van John Beijersbergen, Justus van den Berg, Luciën Calle, Ton Denters, Sipke Gonggrijp, André Hannewijk, Anton M.M. van Haperen, Chiel Jacobusse, Dick J. de Jong, Kees de Kraker, Wijnand Lammers, Peter Maas, Peter L. Meininger, Grada Menting, Ed Michels, Jan Reitsma, Alex Wieland, Wim van Wijngaarden & Awie de Zwart

Over de uitgever
FLORON, Floristisch Onderzoek Nederland, is een non-profit organisatie met als doel onderzoek doen naar en bescherming van wilde planten in Nederland. Dit gebeurt onder andere met een landelijk netwerk van ruim 1500 vrijwillige plantenwaarnemers. Daarnaast zet FLORON haar expertise in voor een betere bescherming van bedreigde plantensoorten en hun leefgebieden. Als kennisorganisatie verricht FLORON (veld)onderzoek, maakt adviezen voor beheer en beleid, geeft praktijkgerichte cursussen en ontwikkelt voorlichtingsmateriaal. www.floron.nl

Meininger P.L. (red.). 2018. Flora Zeelandica. Verspreiding van wilde planten in het Zeeuwse landschap in heden en verleden. FLORON, Nijmegen.

Denters T., Menting G. & van Wijngaarden W. 2018. Planten van het stedelijk gebied. p. 113-124 in: Meininger P.L. (red.). Flora Zeelandica. Verspreiding van wilde planten in het Zeeuwse landschap in heden en verleden. FLORON, Nijmegen.

Foto omslag: Zilte vegetatie met o.a. Zulte in de Prunje op Schouwen-Duiveland (29 september 2012, Niels de Schipper).

Foto rug omslag (detail): Zulte (Ed Stikvoort).

De publicatie van dit boek werd mede mogelijk gemaakt door:
Provincie Zeeland, Brabants Landschap, Bureau Waardenburg, Gemeente Borsele, Gemeente Middelburg, Gemeente Noord-Beveland, Gemeente Sluis, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting FLORON, van der Goes & Groot, Waterschap Scheldestromen en Hugo de Vriesfonds.

Formaat 210 x 297 mm
Inhoud 1008 pagina’s
Een uitgave van: FLORON, Nijmegen.
1e druk juni 2018.
ISBN/EAN: 978-90-76181-38-7
Vormgeving: studio groenling, Middelburg.
Prijs: € 35,-

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Flora Zeelandica

Gemeentewapens

SchimpnamenPlaats- en Schimpnamen in Woord en Beeld in Zeeuws-Vlaanderen

Na het ontwerpen van de gemeentewapens en -vlaggen van Sluis en Terneuzen tijdens de laatste herindeling in Zeeuws-Vlaanderen van 2003, na het introduceren van de Zeeuws-Vlaamse vlag in 2009 en na mijn bijdrage aan de viering van het 200 jarig jubileum van Zeeuws-Vlaanderen in 2014, beschikte ik over zoveel informatie over de geschiedenis van onze regio, dat ik die graag met anderen wilde delen.
Door middel van nieuwe technieken heb ik mijn informatie gevat in een PowerPoint presentatie waarin ik soms beelden uit de oude tijd laat bewegen, waardoor ze vorm geven aan onze nieuwe tijd.
Van verschillende zijden is mij gevraagd of ik deze presentatie ook zou willen uitgeven in boekvorm. Vandaar dit boek.
Het omvat de 38 gemeenten van Staats Vlaanderen, dat in 1814 als Zeeuws-Vlaanderen is toegevoegd aan de provincie Zeeland. Na het gemeentewapen, zoals dit voorkomt in de registers van De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage, volgen een verklaring van de plaatsnaam en een verklaring van de schimpnaam, de laatste wel met een ‘knipoog’.
De geschiedenis van ons ‘Landje Apart’ is zo uitvoerig beschreven dat ik me heb beperkt tot hoofdlijnen. Mede daardoor hoop ik dat èn de kennis van de heraldische elementen èn die van de plaats- en schimpnamen bewaard blijven voor de toekomst.

November 2017, Dingeman de Koning Azn.

Formaat 297 x 210 mm (oblong)
Inhoud 92 pagina’s
Uitgave: Dingeman de Koning Azn.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Gemeentewapens

Bike & Walk

Bike & Walk
Eindredactie: Odile de Pooter
Fotografie diversen

Daar zijn we weer!

Je hebt de tweede editie van Bike & Walk in je handen. En wat zijn we stiekem weer trots op het resultaat. Maar bovenal zijn wij trots op onze streek en dat willen we graat aan jou laten zien. Het is een reisgids waarin je de schoonheid van de zee, polders en dorpjes terugvindt.

Je krijgt zeker al zin om er lekker op uit te gaan? We hebben weer de leukste adresjes voor je gevonden, zodat je altijd een goede reden hebt om op ontdekkingstocht te gaan in onze mooie regio. En dit jaar zetten we voor het eerst voet aan wal op Walcheren! Ontdek welk moois Middelburg en Domburg je allemaal te bieden heeft.

Ontdek nog meer, want jouw ontdekkingstocht gaat online verder.

Op www.bikeandwalk.nl vind je het leukste aanbod aan winkels, eetadresjes, accommodaties en bezienswaardigheden. Benieuwd welke persoonlijke tips onze locals voor jou hebben? Je leest het allemaal online.

Bike & Walk is succesvol omdat we samenwerken met enthousiastelingen. We kunnen niet iedereen met naam noemen maar bedankt allemaal en tot snel!

Lieve groeten
Roel, Iske, Odile, Stefanie en Anita

Formaat 21 x 14,8 cm
Inhoud 160 pagina’s
Uitgave Bike & Walk
Prijs 7,-

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Bike & Walk

Weitjerock

Weitjerock
Auteur Karlijn de Splenter
Fotografie diversen

Het magische getal is eindelijk bereikt. WeitjeRock heeft tien edities achter de rug. Wat begon als een illegaal tuinfeestje is uitgegroeid tot één van de gezelligste festivals van Zuid-Nederland. Elk jaar reizen duizenden muziekliefhebbers af naar de polder van IJzendijke om de beste optredens van nationale en internationale artiesten te zien. Het is dé plek waar nieuwe talenten uit de regio een podium krijgen naast grote, gevestigde namen.

WeitjeRock ontstaat in de jaren ’90 als reactie op de verhuizing van het grote Belgische festival Torhout-Werchter. Een vriendengroep organiseert het illegale evenement en trekt daarmee tweehonderd festivalgangers naar IJzendijke. In de beginjaren staan artiesten als Gorki, Bettie Serveert en De Mens op het podium. Het festival wisselt een aantal keer van locatie zodat er meer mensen op de wei kunnen. Het lijkt WeitjeRock voor de wind te gaan, totdat in 2003 de laatste noten uit de IJzendijkse polder klinken. De organisatie stopt en er is geen opvolging. Wat volgt is een ijzige stilte en het lijkt erop dat alleen de fijne herinneringen aan het festival resten.

Maar dan staat in 2011 een nieuw bestuur op. WeitjeRock keert terug op de oude locatie aan de Krabbegatweg, op de oude datum: de laatste zaterdag van juli. Het festival groeit, verhuist opnieuw en verwelkomt in 2016 ruim drieduizend bezoekers. De organisatie stelt elk jaar een fantastische line-up samen en krijgt het voor elkaar om telkens een nog mooiere editie neer te zetten. Toch is het niet één groot succesverhaal. De editie van 2015 gaat als een zwarte bladzijde de geschiedenisboeken in. Door een zomerstorm wordt het festival afgelast. IJzendijke huilt en de treurende festivalgangers vinden elkaar in het plaatselijke café op de Markt om elkaar te troosten. Er zijn zorgen of dit opnieuw het einde voor WeitjeRock betekent. Maar niets is minder waar, want het festival maakt een jaar later een keiharde comeback. De internationale band Will and The People reist in dat jaar af naar IJzendijke en ook Black Box Revelation en Admiral Freebee vinden een plekje in de programmering. Na de succesvolle wedergeboorte is het in 2017 tijd voor de jubileumeditie. WeitjeRock viert de tiende editie met De Jeugd van Tegenwoordig en sluit de dag in stijl af met vuurwerk.

Dit boek is een eerbetoon aan alle edities; een ode aan alle bestuursleden, aan de initiatiefnemers van het eerste illegale festival van IJzendijke in 1999 en aan de nieuwe generatie die jaren later het

stokje overneemt. Een dankbetuiging aan alle sponsoren en vrijwilligers die elk jaar opnieuw klaar staan voor, tijdens en na WeitjeRock. En natuurlijk aan de vele bezoekers en bijzondere artiesten die in al die jaren zijn neergestreken op de heilige grond, op een van de festivalweides in de polder van IJzendijke.

Formaat 21 x 21 cm
Inhoud 156 pagina’s
Uitgave Stichting Weitjerock
Prijs  17,50

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Weitjerock

TIEKE

cover tieke

Auteur Frans Meijaard
Fotografie diversen

Voetbalvereniging IJzendijke bestaat honderd jaar. Op 26 maart 1918 werd de vereniging opgericht en is daarmee de oudste voetbalvereniging van Zeeuws-Vlaanderen. In dit boek komen (oud-)voetballers, -bestuurders en supporters aan het woord. Meer dan honderdvijftig foto’s
illustreren hun verhalen en anekdotes die een goed beeld geven over de geschiedenis van
VV IJzendijke, een club die in 2018 nog steeds staat als een huis.

Tieke, zoals de naam van de voetbalvereniging in de volksmond is, heeft bij veel IJzendijkenaren een speciaal plaatsje in hun hart. Ze praten er graag over, zoeken elkaar op in de kantine, staan langs het veld en geven commentaar op de prestaties van de voetballers zoals overal het geval is. Voor velen is het vooral ontspanning, samen met anderen lol maken, naar een potje voetbal
kijken en erover praten, daar gaat het om. Regelmatig zullen ze oude verhalen ophalen over de successen van de afgelopen jaren of het verre verleden. Voetballers en clubmensen als Louwtje Geus, Maurice de Rocker, Arnold van Hijfte, Henk Zwinderman, Willy Dusarduijn, Jan van de Sande, Han van Opdorp, Herman Wijffels, Arnold Corijn, Fred Mollet, Jan de Wolf, Rudi Veraart, Ronny van Poucke, Eddij Porreij, Frank Neve, Adri van Hanegem, Maud Kuijpers en Rosanne Lammers zullen ongetwijfeld wel eens onderwerp van gesprek zijn, maar het zijn slechts enkele namen uit de historie van VV IJzendijke.

Formaat 21 x 29,7 cm
Inhoud 128 pagina’s
Uitgave VV IJzendijke
Prijs 22,-

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor TIEKE

Beelden in Beeld

1beelden

West-Zeeuws-Vlaanderen

Auteurs
André Bauwens – Estelle Slegers Helsen
Fotografie: Evita Hinneman

Bezoekt u de stadjes en dorpen in West-Zeeuws-Vlaanderen, dan kunt u op tal van plekken beelden ontdekken. Tientallen kunstwerken in de openbare ruimte maken deze plaatsen aantrekkelijk, interessant. Vijftig jaar geleden was dat wel anders. Toen stonden er nauwelijks beelden. Je had het nationaal monument in Eede, de buste van Van Dale in Sluis en de gedenknaald van Vorsterman van Oyen in Aardenburg. Beelden met als titel: Eenhoorn, Sint-Eligius en Danseresje sierden Oostburg. Schoondijke werd in die dagen, dankzij de inspanningen van de toenmalige burgemeester, verfraaid met Het Trekpaard en De Zaaier van Philip ten Klooster, Icarus II van Nathan Nagler en een beeldje van Nel van Lith.

Na 1990 veranderde de situatie. Op tal van plaatsen verschenen beelden. Dit was de reden om het project Beelden in Beeld van start te laten gaan. Een project dat aandacht besteedt aan kunst in de openbare ruimte. Het is een kunstvorm die door vormgeving en karakter enerzijds opvalt en anderzijds opgaat in de omgeving. Over kunst is, alleen al door de vraag: “Wat is kunst?”, heel wat te doen. Over kunst in de openbare ruimte is nog meer discussie, niet alleen in een stedelijke, maar ook in een meer landelijke omgeving. Een kunstwerk in een museum, dat is voor de hand liggend. Maar een kunstwerk in de openbare ruimte… Moet dat? Wat is het nut? Wie heeft daar wat aan? Het feit dat er over wordt gediscussieerd kunnen we alleen maar beamen. Het legitimeert voor een deel het bestaan ervan.
Of alle in het boek opgenomen beelden ‘kunst’ zijn, hangt af van de perceptie van de beschouwer. Het gaat daarbij niet over het mooi of lelijk zijn. Het gaat ons om de beroering én het verhaal achter de werken. En we laten u (uiteraard) vrij te vinden wat u ervan vindt.
Op basis van de plattegronden in dit boek kunt u een wandel-, fiets- of autoroute langs de beelden uitstippelen. Veel lees- en kijkplezier. Het project heeft ook een website: www.beeldeninbeeld.eu.

Formaat 225 x 225 mm
Inhoud 244 pagina’s
Uitgave van Pro Artes, 2017
Met een financiële bijdrage van de gemeente Sluis.
Het boek verscheen ook als nummer 45 in de serie Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen
Prijs €  19,90

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Beelden in Beeld

Van Bresjes

2Van-Bresjes

Wilma Valk – Reggie Corijn – Frans Meijaard

Een van de rubrieken in het populaire dorpsblad Op Bresjes was achttien jaar lang ‘Oude beelden’. Elke veertien dagen stond er een foto uit het verleden van de vissersplaats groot afgedrukt. De begeleidende tekst zorgde voor de nodige informatie. Vaak werd deze na verschijning nog eens aangevuld met weetjes van lezers, die ook hun best deden om namen van personen door te geven.
Voor veel Bressiaanders was deze rubriek een mooie gelegenheid om zelf eens op zolder te zoeken naar oude dozen met foto’s van hun woonplaats. Deze werden dan uitgeleend aan de redactie van Op Bresjes en voorzien van informatie. Zo werden in meer dan achttien jaargangen maar liefst 456 oude foto’s van Breskens geplaatst. Op verzoek van veel inwoners is een deel van deze foto’s nu gebundeld in een boek. Samen geven ze een goed beeld van het Bresjes van weleer.

Formaat 240 x 220 mm
Inhoud 96 pagina’s
Uitgave Stichting Op Bresjes
Prijs € 15,00

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Van Bresjes