Aanleveren van bestanden

Bij voorkeur een certified pdf (kan kant-en-klaar door de drukker worden verwerkt).
De belangrijkste technische specificaties daarvan zijn:
– alle kleuren zijn omgezet naar cmyk;
– een minimale resolutie van 300 dpi voor beeld en voor lijnwerk 600 dpi;
– alle gebruikte fonts zijn embedded (ingesloten);
– lijnen zijn niet dunner dan 0,2 pt;
– bij aflopend beeld rekening houden met 5 mm afsnee.

Ter verificatie graag een geprinte proef meeleveren. Zonder geprinte proef is de drukkerij niet aansprakelijk voor het drukwerk.
Bij aanlevering van InDesign- of Wordbestanden altijd TrueType of OpenType fonts gebruiken, exotische fonts zonodig meeleveren. Ook geïmporteerd beeldmateriaal moet apart worden meegeleverd.
Als er corrigerende handelingen moeten worden uitgevoerd aan bijvoorbeeld ontbrekende fonts, ontbrekend beeld, beeld dat moet worden omgezet naar een andere modus, het aanbrengen van afsnee enz. wordt eerst de klant geraadpleegd.
Eventuele werktijd door de drukkerij besteed aan het corrigeren van bestanden en het maken van een nieuwe proef worden aan de klant in rekening gebracht à € 50,- per uur.